Audio: Sajid and Zeeshan – Pyar Bina (Junoon20th)

SHARE

Artist: Sajid and Zeeshan

Song: Pyar Bina

Listen/Download from here:  Pyar Bina

Lyrics:

Pyar Bina, Hum Juda Tum Juda
Pyar Bina, Pyar Bina

Pyar Bina, Kiya Bashar Kya Khuda
Pyar Bina, Pyar Bina

Dil Se Dil Koi Nasdeeq Ata Rahe
Aur Rohon Ka Rohon Se Nata Rahey
Zindagi Kuch Nahin, Bandagi Kuch Nahin
Pyar Bina, Pyar Bina

Pyar Bina, Hum Juda Tum Juda
Pyar Bina, Pyar Bina

Pyar Bina, Kiya Bashar Kya Khuda
Pyar Bina, Pyar Bina

Pyar To Hey Lagan Pyar To Hey Junoon
Sirf Milney Se Milta Nahin Hey Sukoon
Rooh Pyasi Rahe, Aik Udasi Rahe
Rooh Pyasi Rahe, Aik Udasi Rahe
Pyar Bina, Pyar Bina

Pyar Bina, Hum Juda Tum Juda
Pyar Bina, Pyar Bina

Pyar Bina, Kiya Bashar Kya Khuda
Pyar Bina, Pyar Bina

Leave Your Comments Through Facebook