Atif Aslam’s Message for Shab-e-Mairaaj

SHARE

“Shab-e- Mairaj  Mubarak .

ALLAH TALLAH Mein janta hun k mein gunehgar  hun aur TU bari shaan wala , nehayat meherban hai  ,,, TERAY siwa meri arzi ko sunanay wala aur qabool fermanay wala koi ne ,, Bayshak TU wahid hai aur TERA koi shareeq nahi  ,,  meri  her kotahe ko maff fermanay walay , mujhe her tabahi say bachanay walay, mujhe sahi rah dikhanay walay ,  apnay bandon say pyaar kernay walay ham sab ko maaf ferma aur her us amal kernay ki taufeeq ata ferma jis se TU razi hai ,, bayshak tu hamaray haq mein behter fermanay wala nehayat meherban aur reham kernay wala hai  …  “


ATIF ASLAM-

Leave Your Comments Through Facebook